Be original…

Wiipstick Ananas Cocktail

Wiipstick Ananas Cocktail

Samo otvori svoj jednokratni Wiipstick i zawiipaj! Wiipstick traje kao otprilike dvije kutije cigareta! Očaraj sve oko sebe uz zavodljivi okus Ananasa.

5,49

-
+
Multipack Novo

Upozorenje:

Sadrži alil cikloheksanpropionat.
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Wiipstick


Povratak na vrh