Be original…

Wiipstick Energy Drink

Wiipstick Energy Drink

Samo otvori svoj jednokratni Wiipstick i zawiipaj! Wiipstick traje kao otprilike dvije kutije cigareta! Budi uvijek dignut uz okus energije.

5,49

-
+
Multipack Novo

Upozorenje:

Sadrži linalol, etil metilfenilglicidat i alil cikloheksanpropinoat.
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Wiipstick


Povratak na vrh