Be original…

Pravila privatnosti

1. Podaci koje prikupljamo

Podatke od korisnika i svake treće osobe koja posjećuje našu web stranicu https://www.wiip.hr i koristi usluge koje pružamo putem web stranice prikupljamo isključivo na način opisan u ovoj politici privatnosti u svrhu informiranja, informiranja o nove pogodnosti, poboljšanje komunikacije s potrošačima, prikupljanje demografskih podataka te u svrhu unapređenja poslovanja. Prilikom prikupljanja podataka postoji mogućnost prikupljanja „Osobnih podataka“ korisnika, kako je definirano Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. br. 2016/679 (GDPR Uredba). Kada koristimo izraz “Podaci” u ovoj politici, također opisujemo “Osobni podaci” kao i sve druge podatke koje prikupljamo od korisnika ili trećih strana na našim stranicama. Podatke prikupljamo na sljedeće načine:

– Podaci o registraciji: korisnik je svaka osoba koja kreira korisnički račun sukladno našim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Opći uvjeti). Prilikom registracije korisnik unosi podatke navedene u našim Općim uvjetima. Kada je to moguće, korisnik je obaviješten da određene podatke nije potrebno unositi. Međutim, ako su podaci obvezni, korisnik ne može kreirati korisnički račun bez unosa tih podataka.

Korisnički podaci: za kreiranje korisničkog računa korisnik unosi svoju e-mail adresu, telefonski broj, lozinku, internetsku domenu i/ili slične korisničke podatke. Osim toga, korisnik koji kupi proizvod ili započne proces kupnje, daje nam informacije za kreiranje računa, kao što su kreditna kartica, bankovni podaci, poštanska adresa i eventualno Osobni identifikacijski broj ako se radi o R1 poslovnom računu.

– e-mail za dostavu naših posebnih ponuda. E-mail se pohranjuje u našu “newsletter” bazu podataka i automatski se dostavlja svim kontaktima iz baze podataka. E-mail je uvijek popraćen uputama kako možete zatražiti brisanje svojih podataka iz baze i zaustaviti daljnje slanje e-mailova.

– Podaci prijave: naši poslužitelji automatski prikupljaju podatke kada korisnik ili treća strana pristupi našoj stranici i našim uslugama i pohranjuju ih u takozvane “log datoteke”. Ova “log datoteka” može sadržavati adresu “Internet Protocol (IP)”, adresu internetske strane koja je uputila na našu stranicu, internetski preglednik i njegove postavke, datum i vrijeme kada je usluga korištena, postavke preglednika, jezik postavke i kolačiće. Prikupljamo informacije o lokaciji korisnika i trećih strana koje posjećuju našu stranicu.

– Kolačići. Koristimo kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje podataka na našoj web stranici. Za više informacija pogledajte našu Politiku kolačića.
– Usluge trećih strana. Na našoj web stranici možda imamo implementiran softver treće strane. Takav softver su društvene mreže, oglašavanje, preglednici sadržaja, pružatelji usluga plaćanja i slično.

– Dodatne informacije. Prikupljamo sve podatke koje nam pošaljete e-poštom. Podatke o e-pošti čuvamo ako su nam potrebni za pružanje usluga ili za odgovor na vaš upit. Podatke koje dobijemo na ovaj način nastojimo potvrditi provjerom identiteta osobe, a sve kako bismo osigurali primjenu načela transparentnosti. Također možemo prikupljati i obrađivati ​​sve ostale podatke koje nam dostavite pisanim putem, putem društvenih mreža, molbi za posao i sl.

– Telefonski pozivi se ne snimaju

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo uvijek u skladu s pravnim normama Republike Hrvatske i Europske unije. Svaki korisnik koji kreira korisnički račun mora prihvatiti našu Politiku privatnosti.

Osobni podaci uvijek se prikupljaju u skladu s ovom Politikom privatnosti i Općim uvjetima. Najčešća pravna osnova je privola korisnika. Korisnik daje privolu prije kreiranja korisničkog računa. Korisnici i treće strane uvijek se prilikom pristupa našim stranicama mole da prihvate korištenje kolačića, kada je njihov pristanak potreban. U ograničenoj količini ponekad je neizbježno prikupiti manju količinu kolačića, tzv. “tehničke kolačiće” čak i kada korisnik ili treća strana nije prihvatila kolačiće. Podaci prikupljeni na ovaj način ne sadrže osobne podatke koji se obrađuju.

3. Elektronička pošta za obradu podataka

Svaki naš korisnik ili treća strana koja pristupi našoj web stranici može nas kontaktirati putem e-maila [email protected] radi informacija o obradi njihovih osobnih podataka.
Odgovorit ćemo u roku od 30 dana na svaki upit na koji možemo odgovoriti i pružiti informacije koje smo dužni pružiti. Takve informacije su: informacije o tome koje podatke prikupljamo i obrađujemo, koje podatke možemo izbrisati, informacije o privoli i načinu povlačenja privole itd.

4. Kako obrađujemo osobne podatke

Osobne podatke uvijek obrađujemo zakonito, nastojeći osigurati transparentne informacije. Podatke uvijek obrađujemo u skladu s Pravilima privatnosti i Općim uvjetima, a posebno u skladu s GDPR uredbom. Najčešći pravni temelj je pristanak. Međutim, ponekad je pravni temelj legitiman interes za pružanje naših usluga. Točnije, obradu vršimo:

– kako bismo pružili, unaprijedili, održavali ili zaštitili našu uslugu, internetsku stranicu i poslovanje. Ovo uključuje obradu podataka radi izvršavanja naše usluge u skladu s Općim uvjetima, sprječavanja nedostatka, grešaka, proboja sigurnosti i tehničkih poteškoća,

– kako bismo analizirali i pratili korištenje, trendova i drugih aktivnosti korisnika, na način kako to propisuje zakon ili drugi pravno obvezujući akt,
– kako bismo komunicirali s korisnicima, odgovorili na njihove zahtjeve komentare i pitanja, kako bismo razvili i pružili nove usluge i proizvode te nove prilike za naše korisnike,

– kako bismo korisniku ponudili nove usluge, informirali ga o novim uslugama, pogodnostima, akcijama, putem elektroničke pošte, druge pošte ili putem telefonske komunikacije,
za izdavanje računa, obradu računa i u druge administrativne svrhe, kada je to propisano zakonom,

– kako bismo istražili ispriječili sigurnosne probleme i zlouporabu.

5. Otkrivanje informacija

– izričitog pristanka Korisnika, gdje podatke dijelimo samo u onoj mjeri u kojoj je Korisnik dao svoj pristanak,

– kada imamo nagradne igre ili natječaje i Korisnik osvoji nagradu, u skladu s Općim uvjetima, Korisnik je dužan dati nam osobne podatke, ime, prezime, adresu, broj putovnice ili osobne iskaznice, omogućiti nam uvid u fotografiju, putovnicu ili osobnu iskaznicu, proslijediti nam fotografiju s osvojenom nagradom ili slično. Podijeliti ćemo i otkriti jedino podatke o ime, prezimenu i gradu ili državi korisnika koji je osvojio nagradu, a fotografiju korisnika samo kada on na to pristane,

– u slučaju da koristimo treću osobu za izvršavanje naših obveza ili kao poslovnog partnera izvršitelja osobnih podataka. Treće osobe mogu nam primjerice pružati uslugu dostave, informatičke usluge, pohranu podataka i sl. S takvim trećim osobama uvijek potpisujemo sporazume o zaštiti osobnih podataka,

– ako nas državno tijelo pozove da u skladu s zakonskim odredbama dostavimo pojedine podatke o našim korisnicima, ako nemamo opravdan razlog posumnjati da takvo objavljivanje nije u skladu sa zakonom ili drugim propisom,

– kako bismo ostvarili svoja prava, spriječili prevaru i radi sigurnosti, uključujući ostvarivanje prava iz ugovora.

6. Prava korisnika

a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas i, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrha obrade, kategorije osobnih podataka u pitanje, primatelji kojima su osobni podaci otkriveni i rok pohrane.
b) Pravo na ispravak: imate pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja.
c) Pravo na brisanje: imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, koji će biti izbrisani ako su ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno ako nisu ispunjeni uvjeti, primit ćete obavijest zašto se podaci ne mogu izbrisati.
d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Uredbom GDPR u članku 18.
e) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podacima nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
f) Pravo na prigovor: imate pravo, na temelju vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas. Prigovor se podnosi putem maila na [email protected], uz naznaku „Prigovor na obradu osobnih podataka“.
g) Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.

7. Kako štitimo vaše podatke

Poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili sve osobne podatke sadržane u našim bazama podataka od gubitka i neovlaštenog pristupa. Svi naši poslovni partneri ugovorno se obvezuju na zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Također, svaki naš zaposlenik obvezuje se čuvati sve osobne podatke kao poslovnu tajnu.

8. Koji je rok čuvanja vaših osobnih podataka?

Podatke koje pohranjujemo na temelju privole čuvamo trajno, odnosno do povlačenja privole. U svakom trenutku nas imate pravo obavijestiti da povlačite privolu za obradu osobnih podataka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te ostala prava prema Općoj uredbi o Zaštita osobnih podataka. Dio osobnog poda dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima. Tako smo, primjerice, osobne podatke vezane uz izdavanje računa dužni čuvati 11 godina. U svakom trenutku imate pravo dobiti obavijest zašto ne možemo izbrisati određene podatke. Na kraju razdoblja pohrane osobne podatke trajno brišemo ili ih anonimiziramo kako se više ne bi mogli povezati s vama

9. Newsletter

Prihvaćanjem pravila o privatnosti pristajete na primanje informativnog newslettera na mjesečnoj bazi. Pretplatu na newsletter možete odjaviti slanjem e-maila na [email protected]

10. Pitanja

Ako imate pitanja o svrsi korištenja vaših osobnih podataka, naši ljubazni agenti na live chat podršci su tu za vas. Također, uvijek nas možete kontaktirati putem info maila ili telefonom na 385 (0)1 6611 587

Povratak na vrh