Be original…

Wiipstick multipack 10/1, Ananas cocktail

Wiipstick multipack 10/1, Ananas cocktail

Samo otvori svoj jednokratni Wiipstick i zawiipaj! Wiipstick traje kao otprilike dvije kutije cigareta! Očaraj sve oko sebe uz zavodljivi okus Ananasa.

49,41

1 kom = 4,94

-
+

Upozorenje:

H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Wiipstick Multipack


Povratak na vrh