Be original…

Wiipstick Mandarin

Wiipstick Mandarin

Samo otvori svoj jednokratni Wiipstick i zawiipaj! Wiipstick traje kao otprilike dvije kutije cigareta! Požuri, jer sočan okus mandarine čeka na tebe!

5,49

-
+
Multipack Novo

Upozorenje:

Sadrži linalol.
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Wiipstick


Povratak na vrh