Be original…

Wiipstick X, Ananas Cocktail

Wiipstick X, Ananas Cocktail

Samo otvori svoj Wiipstick X i zawiipaj! Wiipstick X traje otprilike kao tri kutije cigareta. Savršena kombinacija koja stvara čaroliju tvojim osjetilima!

6,99

-
+
Multipack Novo

Upozorenje:

EUH208 Sadrži alil cikloheksanpropionat. Može izazvati alergijsku reakciju.
H302 Štetno ako se proguta.

Wiipstick X


Peach, nicotine free

Peach, nicotine free

6,99

Strawberry, nicotine free

Strawberry, nicotine free

6,99

Watermelon, nicotine free

Watermelon, nicotine free

6,99

Povratak na vrh