Be original…

Wiipstick X multipack 10/1, Ananas Cocktail

Wiipstick X multipack 10/1, Ananas Cocktail

Savršena kombinacija koja stvara čaroliju tvojim osjetilima!

62,91

1 kom = 6,29

-
+

Upozorenje:

EUH208 Sadrži alil cikloheksanpropionat. Može izazvati alergijsku reakciju.
H302 Štetno ako se proguta.

Wiipstick X Multipack


Watermelon, nicotine free

Watermelon, nicotine free

62,91

1 kom = 6,29

Strawberry, nicotine free

Strawberry, nicotine free

62,91

1 kom = 6,29

Peach, nicotine free

Peach, nicotine free

62,91

1 kom = 6,29

Povratak na vrh