Be original…

Wiipstick X, Cola

Wiipstick X, Cola

Samo otvori svoj Wiipstick X i zawiipaj! Wiipstick X traje otprilike kao tri kutije cigareta. Vaše omiljeno piće od sada možete i zawiipati!

6,99

-
+
Multipack Novo

Opasnost:

H301 Otrovno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reackiju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa (pluća) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (udisanje).
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Wiipstick X


Peach, nicotine free

Peach, nicotine free

6,99

Strawberry, nicotine free

Strawberry, nicotine free

6,99

Watermelon, nicotine free

Watermelon, nicotine free

6,99

Povratak na vrh