Be original…

Wiipstick Q, Cola

Wiipstick Q, Cola

Samo otvori svoj Wiipstick Q i zawiipaj! Wiipstick Q traje otprilike kao dvije i pol kutije cigareta. Najpoznatiji okus na svijetu, legendarna cola, od sada u Vašem Wiipstick Q!

8,99

-
+
Multipack Novo

Upozorenje:

EUH208: Sadrži esencijalno ulje bergamota. Može izazvati alergijsku reakciju.
H302 Štetno ako se proguta.

Povratak na vrh